Vierka Šusteková

Vierka Šusteková

AUG

4

2019

Senica, Malý amfiteáter

Poetický festival

Koncert Vierka a Peter Kavický

AUG

23

2019

AUG

24

2019

Sv. Jur

Cafe Korzo

koncert Vierka a hostia

Senica

Senobranie

predstavenie Fifo a Vierka na prázdninách

AUG

10

2019

Pribelce

Dni obce

predstavenie Fifo a Vierka na prázdninách

AUG

18

2019

Senica-Čáčov

Charitatívne podujatie

predstavenie Fifo a Vierka na prázdninách

AUG

24

2019

Zlatnícka dolina

Chata AMOR

koncert Vierka a hostia